ทุกหมวดหมู่

+86 18731531256

[ป้องกันอีเมล]

ข่าว

หน้าแรก>ข่าว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเผาไหม้ NOx ต่ำ

เวลา :2024-01-25 36

นับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 วิศวกรได้ศึกษากลไกการสร้างและวิธีการควบคุม NOx ในระหว่างการเผาไหม้ถ่านหิน

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการสร้างและการปล่อย NOx คือโหมดการเผาไหม้ ซึ่งก็คือสภาวะการเผาไหม้

ดังนั้นเมื่อสภาพการทำงานของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลง การปล่อย NOx ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยอุณหภูมิการเผาไหม้, ความเข้มข้นของ O 2 , NH i , CH i , CO, C และ H 2 ในก๊าซไอเสียเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการสร้างและการทำลาย NO xดังนั้นปัจจัยข้างต้นจึงถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนสภาวะการเผาไหม้เพื่อระงับ NO x มาตรการสร้างหรือทำลาย NO x ที่สร้างขึ้นเพื่อลดการปล่อย NO x เรียกว่าเทคโนโลยีการเผาไหม้ NO x ต่ำ


เทคโนโลยีการเผาไหม้ NOx ต่ำ ได้แก่ เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ การลงทุนต่ำ และต้นทุนการดำเนินงานในประเทศที่มีข้อกำหนดการปล่อย NOx ที่เข้มงวดมาก (เช่น เยอรมนีและญี่ปุ่น) หัวเผา NOx ต่ำจะถูกใช้เพื่อลด NOx มากกว่าครึ่งหนึ่ง ก่อนที่จะดำเนินการกำจัดก๊าซไอเสียเพื่อลดความเข้มข้นของ NOx ที่ทางเข้าของสถานกำจัดไอเสีย และ ลดการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเทคโนโลยีการเผาไหม้ NOx ต่ำเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ค่อนข้างง่าย และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการปล่อย NOx แต่มีข้อจำกัดบางประการในการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เนื่องจากการลดอุณหภูมิการเผาไหม้และลดความเข้มข้นของออกซิเจนในก๊าซไอเสียไม่เอื้อต่อกระบวนการเผาไหม้ถ่านหิน เทคโนโลยีการเผาไหม้ไนโตรเจนต่ำต่างๆ จึงต้องถูกนำมาใช้ในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการเผาไหม้และไม่ทำให้เกิด ลดบรรยากาศเพื่อทำให้พื้นผิวทำความร้อนเสียหายการกัดกร่อน และไม่เพิ่มปริมาณคาร์บอนของเถ้าลอยโดยไม่จำเป็นและลดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ ดังนั้นการเลือกหัวเผาที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีเยี่ยมจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ


1705300628329549.jpg